Stolárstvo Jurkáček

Referencie

 • Základná škola špeciálna Nitriansky Hrádok – dvere, okná
 • Fara Michal nad Žitavou – okná
 • Kostol Michal nad Žitavou – dvere
 • Kostol Kmeťovo – dvere, okná, lavice, strop a iné
 • Obec Hul – mostíky
 • Kostol Hul – spovedelnica (dubový masív)
 • Obec Maňa – zariadenie parku (skulptúra, obloženia stípov, mostík)
 • Kostol Malá Maňa – okná
 • Obec Kmeťovo – obloženie stien – kulturný dom, agátové sedenia
 • DSS Maňa – dvere, okná
 • Nemocnica Nové Zámky – zariadenie kaplnky (oltár, dvere, okná)
 • 70-80% našej produkcie tvoria rodinné domy

Rýchly kontakt

Kontaktná osoba: 
Pavol Jurkáček

Adresa: 
Kmeťovo 40, Okres Nové Zámky

E-mail:
pavoljurkacek@post.sk

Telefón: 
0905 500 342

Fax: 
035 65 98 232